Ngọc tín là đơn vị cung cấp giáp pháp và thi công hệ thống bãi giữ xe cho công nhân làm việc tại Hwaseung vina Nhơn trạch
– Yêu cầu
+ Lượng công nhân vào ra đồng thời 7000 Xe
+ Thời gian giải phóng bãi xe 20 phút
+ Hệ thống lắp đặt 8 máy với 16 làn vào ra đồng thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *